Poradkyně Karlovy Vary

Poradkyně Karlovy Vary

Více než 15 let v oboru
MICE AGENTURA - VZDĚLÁVÁNÍ - ORGANIZACE KONGRESŮ
PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ S POUŽITÍM DOTACÍ - AKTIVNÍ ORGANIZACE NA POLI CESTOVNÍHO RUCHU - FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Služby

Pronájem prostorPronájem prostor
Vzdělávání, seminářeVzdělávání, semináře
DotaceDotace
Přeprava osob

Pronájem prostor

Připravíme, zorganizujeme a zrealizujeme na míru, přesně podle přání a požadavků zákazníka jakoukoli akci v Karlových Varech, případně v Karlovarském kraji. A to od setkání ve dvou až po velký mezinárodní kongres.

Kapacity v Karlových Varech dosahují ubytovací kapacity až 9940 pokojů v různých kategoriích.
Kongresové sály po celých Karlových Varech jsou schopny pojmout několik kongresů až pro 11 000 účastníků.
Jednorázový kongres můžeme zorganizovat až do počtu 6000 osob na jednom místě.

Naše agentura všechny tyto hotely a prostory sdružuje a zajišťuje přímou komunikaci mezi subjekty. Tedy jednoduše oslovíte nás a my už zajistíme vše tak, jak bude možné.

Optimální je setkat se na nezávazném jednání a sdělit si vzájemné předpoklady, požadavky a možnosti.

MICE AGENTURA
MICE je zkratka z anglických slov:
MEETINGS - schůzky, setkávání se
INCENTIVES - motivační cestovní ruch (teambuilding, motivace)
CONFERENCES / CONGRESS / CONVENTION - kongresy a konference
EVENTS / EXHIBITIONS - výstavy a akce

Přeprava osob

Vzdělávání, semináře

V každém člověku zaměstnaném či zaměstnání hledajícím je potenciál, který, pokud se rozvine správným směrem, umožní jeho další růst. Společnosti zaměřené na vysoký výkon jedince a týmů potřebují pro naplnění firemních cílů lidi, kteří jsou k takovému výkonu připraveni a motivováni. Společně s tím roste potřeba kvalitních vzdělávacích programů.

Pro tyto potřeby jsme pro firmu Poradkyně v roce 2011 otevřeli v Karlových Varech nové Centrum vzdělávání Dvorana na Chebské ulici.
Vzdělávací programy jsou šité přímo na míru zaměstnavatelům, zaměstnancům či lidem, kteří sami další vzdělání, trénink a rozvoj hledají.

Centrum vzdělávání Dvorana bude skvělou volbou pro pořádání kongresů, společenských akcí, výstav, školení, seminářů a prezentací.
Parkování bude možné v areálu a ubytování můžeme zajistit.

Připravované kurzy:

 • Osobní životní koncept
 • Jak si plnit svá přání a cíle
 • Finanční nezávislost / Finanční gramotnost
 • Komunikační schopnosti
 • Asertivní jednání, kritika, konflikt
 • Firemní kultura a profesionální vystupování
 • Profesionální asistentka / podpora vedoucího
 • Rétorika
 • Rozvoj osobnosti zaměstnance
 • Manažerské kompetence
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Měkké dovednosti, etika v zaměstnání

Dále jsme schopni pro Vás připravit školní přímo na míru přesně dle Vašeho zájmu.

Přeprava osob

Dotace

Již několik let se věnujeme zpracovávání dotačních titulů.

Našimi přednostmi v tomto sektoru jsou:

 • Zpracování od myšlenky po závěrečnou zprávu
 • Výjimečnost služby
 • Hluboká znalost dotačních titulů EU a národních dotací
 • Vymýšlíme s klientem jak pomocí projektového řízení s použitím bank a pojištění uvést myšlenku ve skutečnost
 • Jdeme přemýšlet o vašich potřebách na základě znalostí dotačních titulů, tak abychom získali co největší dotaci od myšlenky po závěrečnou monitorovací zprávu

Našimi klienty jsou a mohou být:

 • Municipality
 • Místní Akční Skupiny - MAS
 • Soukromé i státní podniky

Chcete do toho jít s námi?
Neváhejte...

Poskytované poradenství

 • Úvod do osobního životního konceptu
 • Zlepšení kvality osobního i pracovního života
 • Zpracování osobních hodnot, vize, cíle
 • Zpracování osobního životního konceptu
 • Vliv financí na soukromý život
 • Jak si plnit svá přání a cíle
 • Komunikační dovednosti
 • Základy psychosomatiky
 • Asertivní jednání, kritika, konflikt
 • Firemní kultura a profesionální vystupování
 • Etika v zaměstnání
 • Optimalizace procesů a nastavení způsobu komunikace firmy, organizace
 • Profesionální asistent/podpora vedoucího
 • Rétorika
 • Rozvoj osobnosti zaměstnance
 • Manažerské schopnosti
 • Obchodní a prodejní dovednosti
 • Poradenství v oblasti pojišťovnictví
 • Poradenství v oblasti zabezpečení zlepšení finanční situace klienta v penzi
 • Poradenství zajištění rizik v zaměstnání
 • Poradenství zajištění rizik při sportu
 • Prezentační program, závěrečný test a praktická zkouška
 • Základní práce s PC
 • Operační systémy, práce s textovým a tabulkovým procesorem, práce s internetovým prohlížečem
 • Prezentační program, závěrečný test a praktická zkouška
 • Zpracování firemních vizí a cílů, strategického plánu pro dosažení firemních cílů a majitelského zadání
 • Analýza , zpracování a nastavení optimální personální dimenze
 • Analýza a nastavení jednotného standartu materiálního vybavení zaměstnanců
 • Aktualizace a tvorba typových pozic, vytvoření kompetenčních modelů
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb
 • Metodika vzdělávacích plánů
 • Plán vzdělávání
 • Rozvoj podnikového vzdělávání zaměstnanců
 • Zvyšování kvality vzdělávání zaměstnanců
 • Analýza ekonomiky a provozu
 • Analýza trhu a vyhledání vhodného strategického investora
 • Analýza trhu a výběr cílové skupiny odbytu
 • Analýza trhu a stanovení procesu rozvoje klientské základny
 • Analýza multiplikačních efektů podpory
 • Strategie tvorby nabídek pro klíčové zákazníky
 • Vytvoření strategie rozvoje organizace a modernizace poskytování služeb
 • Zpracování Strategického plánu obce
 • Zpracování Akčního plánu obce
 • Programy se státní dotací
 • Studie proveditelnosti
 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Výběrové řízení v rámci dotačních projektů
 • Administrace projektu
 • Dotační audit
 • Globální poradenství pro firmy v oblastech strategického řízení zdrojů, procesů, lidských zdrojů a kapitálu
 • Projektové řízení na úspory energie
 • Projektové řízení snížení nákladů na zavedení inovací do firmy
 • Vzdělávací kurzy, semináře, přednášky pro jednotlivce, vzdělávání v oblasti finančnictví
 • Finační gramotnost ve firmách, pro školy, pro veřejnost
 • Rekvalifikační kurzy - Finanční poradce
 • Outdoorové a indoorové akce pro firmy na klíč

Projekty

Kreativní voucher - pro rok 2021

Získali jsme dotace z kreativních voucherů Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj

Projekt Zpět do práce - pro rok 2021

Pokud Vám je více než 54 let nebo jste rodičem dětí do 15 let, vstupte do projektu, kde Vás naši poradci připraví na nástup do zaměstnání, které Vám pomohou najít!

Projekt Zpět do práce

Inovační voucher - pro r. 2017

Společnost Poradkyně s.r.o. získala dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na projekt „Diagnostika efektivity a kvality procesu dalšího profesního vzdělávání pracovníků“, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010397.
Na projektu spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o., katedrou andragogiky.
Cílem projektu je diagnostika efektivity a kvality procesu dalšího profesního vzdělávání a vytvoření závazné metodiky efektivního a kvalitního procesu dalšího profesního vzdělávání pracovníků. To pomůže zefektivnit procesy vzdělávání ve firmách a usnadní zavádění moderních technologií (např. Průmysl 4.0 aj.). "Vzdělavatelnost pracovníků" bude důležitým faktorem pro využívání nejmodernějších technologií a konkurenceschopnost firem.

Program podpory: Inovační vouchery
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/

Dotační titul: Inovační voucher
Název projektu: Diagnostika efektivity a kvality procesu dalšího profesního vzdělávání

Dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Inovační voucher - pro r. 2016

Firma Poradkyně, s.r.o., získala ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační voucher Karlovarského kraje na vývoj dvou inovativních produktů v oblasti cestovního ruchu.
Na vývoji těchto produktů spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni, ekonomickou fakultou.
Inovační vouchery jsou jednorázovou dotací poskytnutou podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Pro účely tohoto dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.

Dotační titul: Inovační voucher
Název projektu: Vývoj dvou inovativních produktů pro potlačení sezonnosti a zvýšení obsazenosti na základě design thinking

Živý kraj Karlovarský kraj

Náš tým

Hedvika Gabrielová

Hedvika Gabrielová

jednatelka společnosti, ředitelka

Martin Löbel

Martin Löbel

vzdělávací projekty, personalista

Ondřej Mašek

Ondřej Mašek

komunikace s klienty, zajišťování prostor

Kontakt

Poradkyně s.r.o.

Chebská 394/44,
36006 Karlovy Vary